Tech Trends 2016

Artikkel

Tech Trends 2016: Det eneste konstante er konstant forandring

I dagens arbeidshverdag drevet av digitalisering, automatisering og innovasjon, blir alle deler av næringslivet påvirket. Globaliseringen driver grenseløs vekst på nye og etablerte markeder, og har gjort det enklere for nye aktører å gå inn på nisjemarkeder som tidligere har blitt dominert av globale storspillere. Samtidig utvikler kundene personlige og tilpassede metoder for å engasjere seg med individuell brukervennlighet.

Disse åtte trendene tror vi vil påvirke næringslivet de neste 18-24 månedene:
  1. ITs hastighet
  2. Virtuell virkelighet på arbeidsplassen
  3. Internet of Things
  4. Nye kjernesystemer
  5. Automatiserte plattformer
  6. Blockchain
  7. Analytics
  8. Sosial påvirkning på eksponentiell teknologi

Samlet representerer trendene store krefter som driver innovasjon: digital, analytics, cloud og ITs nye rolle i bedriften. I månedene fremover vil det eneste konstante være kontinuerlig forandring. Organisasjoner som kan ta utbytte av teknologitrendene vil finne inspirerende måter å revitalisere sin organisasjon på. Utfordringen er ikke å gjøre kjente ting på nye måter, men å gjøre helt andre ting.

Tech Trends 2016: Innovating in the digital era
Var denne siden nyttig?