Artikkel

Neste generasjons IT-operative modeller

Seks nøkkeltemaer for CIO-er

Deloitte er en global leder innen IT-transformasjon, med ekspertise innen IT-strategi og operative modeller. Vi har sett en rask utvikling av drivkreftene som former IT-operative modeller de siste 24 månedene, basert på vår omfattende klienterfaring.

Rapporten «The Next Generation of IT Operating Models» vektlegger seks nøkkeltemaer som CIO-er må forholde seg til:

 

IT is the Business: Teknologi fortsetter i økende grad å underbygge alle sider i en bedrifts kulisser, via operasjoner og i kommersielle og kundemessige funksjoner. IT spiller en fundamental rolle når det gjelder en virksomhets evne til å levere produkter og tjenester som møter eller overgår forventningene til kundene.

 

E2E: Business-outcome focussed IT: IT må bevege seg mot en modell som leverer levedyktige produkter innen stadig kortere tidsskjemaer. Det som pleide å ta tre måneder, må nå ta tre uker – ettersom kravet til produktet kan ha endret og utviklet seg i løpet av de tre månedene.

 

The commercialisation of IT: IT-avdelinger kan skape omsetning for bedriften ved å identifisere og kapitalisere på markedsverdien til sine differensieringssystemer, og forvandle disse til langsiktige kilder til konkurransefortrinn.

 

Intelligent Integration: Bedrifter kan utnytte legacy-systemer for å skape systemer med differensiering og innovasjon, som bidrar med verdifull innsikt, bedre forretningsresultater, en forbedret kundeopplevelse og økt forretningsverdi.

 

Vendor Collaboration: Nye tjenestemodeller har endret måten bedrifter innhenter IT fra outsourcing og tredjepartsleverandører. CIO-er og leverandørsjefer vil i økende grad vektlegge on-demand og elastiske avtaler, fremfor langsiktige kontrakter med fast rammeverk. Leverandører vil bli integrert i et plug-and-play-økosystem som ivaretar de kommersielle interessene til bedriften.

Var denne siden nyttig?