Prognoser og kunstig intelligens

Artikkel

Prognoser og kunstig intelligens

Forholdet mellom mennesket og kunstig intelligens (AI) tar seg opp. Vil AI bli bedre til å forutsi hendelser, og vil mennesker bli det? Hva skjer når vi slår sammen kreftene? Hvilken rolle vil menneskelig dømmekraft spille når maskiner utvikler seg videre?

To av nåtidens store trender innen næringsliv og akademia bidrar med innsikt i hvilken utfordring det er å komme med prognoser i en kompleks verden i rask endring. Førti år med atferdsforskning viser at mennesker baserer vurderinger på forutinntatte holdninger fremfor en nøye gjennomgang av beviser, og forskere mener derfor at menneskelig dømmekraft alene ofte er en upålitelig kilde til handling.

Den andre trenden er den økende utbredelsen av datadrevne beslutninger og bruk av kunstig intelligens (artificial intelligence, AI). Selv enkle prognosemodeller gjør det ofte bedre enn mennesker med å komme med korrekte spådommer, og i dag benyttes prediktive modeller innen en rekke ulike felter for å hjelpe mennesker med å unngå vanlige kognitive feller.

Er det mulig å forestille seg at digitale algoritmer vil erstatte mennesker som jobber med prognoser innen økonomi og lignende? Algoritmiske prognoser har grenser som maskinbasert AI-læring ikke kan trå over, samtidig som psykologi tilbyr nye metoder for å forbedre menneskelig dømmekraft. Algoritmer kan forsterke sistnevnte, men ikke erstatte det fullstendig.

Minds and machines: The art of forecasting in the age of artificial intelligence

Les artikkelen
Var denne siden nyttig?