Artikkel

Seks analytics-trender å følge med på i 2016

Vi ser på utviklingen innenfor analytics, og det banebrytende potensialet analytics gir for å videreutvikle virksomheter, gi grunnlaget for nye forretningsmodeller, muliggjøre innovasjon og levere økt verdi.

En av de viktigste trendene vi ser er økningen i innsiktsdrevne organisasjoner. Der analytics tidligere ble brukt til kun å håndtere enkeltutfordringer, innfører disse virksomhetene en gjennomgående tilnærming til bruk av analytics. Innsiktsdrevene organisasjoner leverer innsikt der beslutningene treffes til daglig, og knytter sammen komplekse problemstillinger med relevante svar, for å drive frem nye tilnærminger, løsninger, innovasjon og verdi.

Vi har identifisert seks analytics-trender som blir viktige i år:

1. Skillet mellom mennesker og maskiner viskes ut

Smarte mennesker og smarte maskiner vil jobbe tettere sammen for å automatisere og øke hastigheten på beslutningsprosesser, gjennom bruk av kognitive teknologier. Det blir gjort store investeringer i utviklingen av kunstig intelligens, spesielt innenfor spesialiserte bruksområder, men slike verktøy krever fremdeles menneskelig håndtering og overordnet forståelse.

2. Analytics sprer seg i virksomhetene

Analytics vil fortsette å spre seg i virksomhetene for å koble sammen ulike arbeidsområder og skape mer innsiktsdrevne organisasjoner. Virksomheter vil i økende grad kombinere strategi, mennesker, prosesser, data og teknologi for å levere rettidig, faktabasert innsikt.

3. Cyber security: Et godt forsvar er ikke nok

Virksomheters omdømme kommer under hardt press når sikkerhetsbrudd i datasystemer blir kjent offentlig. Cyber security-området kan komme mer på offensiven ved å ta en mer prediktiv tilnærming til risikovurdering og -overvåkning.

4. The Internet of Things – og av mennesker også

Internet of things er en kilde til innovasjon, og har i økende grad blitt grunnen til at virksomheter endrer sin forretningsmodell og datafangst. Virksomheter vil bruke eksisterende teknologi til å hente større innsikt fra sine kunder og produkter.

5. Bedrifter bidrar til kompetanseheving

Universiteter og høyskoler utdanner verken hurtig nok, eller mange nok «data scientists». Det er også få erfarne analytikere å finne i arbeidsmarkedet. Virksomheter bør jobbe tettere med utdanningsinstitusjoner, tilby internships og anledninger til å delta i spennende prosjekter, for å sikre en effektiv utvikling og drift av en datadrevet organisasjon.

6. Forretningsverdenen låner fra naturvitenskapen

Vitenskapelige institusjoner har de siste årene utviklet ulike analytiske metoder for å løse komplekse utfordringer. Forretningsverdenen har mye å lære fra ulike vitenskapelige disipliner, og kan med fordel låne og tilpasse metoder og tilnærminger.

Var denne siden nyttig?