Artikkel

Shared services fortsetter å styrke seg under Covid-19

Deloitte har gjennomført en global undersøkelse om shared services og outsourcing. Undersøkelsen viser at shared services fortsetter å styrke seg som den foretrukne leveransemodellen innenfor støttefunksjoner som økonomi, HR og IT.

Virksomheter med etablerte shared services-organisasjoner har fortsatt å flytte funksjoner inn i disse leveransemodellene. Typisk for større virksomheter er at de etablerer shared services med flere funksjoner, slik at en drar nytte av stordriftsfordeler og felles leveransemodeller.

Covid-19 setter fokus på lederskap og medarbeidere

Det siste året har mange jobbet virtuelt for første gang. Her har shared services-organisasjoner en fordel, ved at de har vært vant til å jobbe på denne måten fra før. Det betyr at responsen og tilpasningsevnen til den nye arbeidssituasjonen har vært god. Shared services-organisasjoner er godt posisjonert for å utnytte den «nye normalen» til sin fordel, der ansatte på tvers av selskaper, geografier og kulturer jobber tett sammen i digitale hybridmodeller. Hele 73 prosent av respondentene i undersøkelsen svarer at hybride arbeidsplasser (kombinasjon av kontor- og hjemmekontor) vil være den dominerende arbeidsformen de neste tre til fem årene.

Samtidig viser undersøkelsen økt fokus på lederskap og ansattes utvikling. Blant de mest prioriterte tiltakene for å beholde talentene, er det å fokusere på velvære (well-being i rapporten) og tilby fleksible arbeidsmodeller til sine ansatte. Samtidig bør shared services sørge for å tilby gode karriereveier og interessante utviklingsmuligheter for sine ansatte for å tiltrekke seg de beste hodene. Eksempelvis er jobbrotasjon mellom ulike enheter i en virksomhet er et tiltak som vil sørge for god informasjonsutveksling innad i virksomheten. For ansatte i shared services vil et jobbopphold i en operativ forretningsenhet eller konsernstab gi god læring og fungere som en motivasjonsfaktor.

Hva kjennetegner suksessfulle Shared Services-organisasjoner?

Suksesskriterier som reduserte kostnader, effektivisering og digitalisering er typiske drivere som får organisasjoner til å bruke shared services som et virkemiddel. Undersøkelsen viser at:

  • 88 prosent av shared services-organisasjoner har oppnådd kostnadsbesparelser
  • 78 prosent har oppnådd standardisering og effektivisering av sine forretningsprosesser
  • 54 prosent har oppnådd å sette fart på digitaliseringen

Det som kjennetegner de mest suksessrike shared services-organisasjonene er følgende:

  • Om lag 65 prosent av respondentene svarer at deres organisasjoner er satt opp med en kombinasjon av interne shared services og outsourcing-partnere
  • 72 prosent av shared services har tatt i bruk RPA55 prosent har konsolidert til ett ERP-system, mens 53 prosent har migrert til skybaserte applikasjonsplattformer 
  • 80 prosent av shared services-organisasjoner er minst en tredjedel av lederposisjonene besatt av kvinner eller personer med minoritetsbakgrunn

Deloitte er et ledende konsulenthus for shared services, både globalt og i Norge. Vi diskuterer gjerne årets undersøkelse og trender innen shared services med deg.

2021 Global Shared Services and Outsourcing Survey Report

Last ned her

* Deloitte bruker opplysninger om din bruk av våre digitale kanaler (hjemmesider, nyhetsbrev, påmeldingsskjema m.m.) og seminardeltakelse for å få innsikt i hvilke av våre tjenester som kan interessere deg.

Du kan når som helst enkelt trekke tilbake samtykket du gav oss ved å melde deg av vårt nyhetsbrev via linkene du finner nederst i tilsendt mail, eller ved å sende oss en melding via vårt kontaktskjema.

Utfyllende informasjon om hvordan Deloitte behandler personopplysninger finnes i vår personvernerklæring.

Var denne siden nyttig?