To personer håndhilser på et kontor, med PC-skjermer i forgrunnen.

Artikkel

Slik blir man en digitalt moden bedrift

Strategi, ikke teknologi, driver digital transformasjon

Hva er den viktigste faktoren for digital modenhet i en organisasjon: sosiale medier, mobil, analytics eller nettsky? Ingen av disse, ifølge en studie av digitale forretninger signert MIT Sloan Management Review og Deloitte.

MIT Sloan Management Review og Deloitte lanserer sin fjerde årlige, internasjonale undersøkelse om digital forretningsvirksomhet, med grunnlag fra 4800 ledere på tvers av 27 bransjer i 129 land. Rapporten viser at digitale bedrifter som er i ferd med å modnes fokuserer på å integrere digitale teknologier, som sosiale medier, mobil, analytics og nettsky. Hensikten er å endre hvordan virksomheten fungerer. Mindre modne digitale bedrifter fokuserer derimot på å løse diskrete forretningsproblemer med individuelle digitale teknologier.

Evnen til å fornye bedriften digitalt er i stor grad styrt av en klar digital strategi støttet av ledere, som fremmer en organisasjonskultur i stand til å endre seg og innovere. Denne innsikten er i tråd med tidligere utvikling innen teknologi, men det som er unikt med digital transformasjon er at risikotaking er i ferd med å bli en kulturell norm, etter hvert som mer digitalt avanserte selskaper sikter etter å nå nye nivåer innen konkurransefortrinn. Noe som er like viktig er at ansatte i alle aldersgrupper ønsker å jobbe for bedrifter med en dyp satsing på digitale fremskritt. Ledere må ha dette i bakhodet for å tiltrekke og beholde de beste talentene.

Høydepunkter fra rapporten inkluderer:

  • Digital strategi driver digital modenhet
  • Styrken i en digital transformasjonsstrategi ligger i omfang og mål
  • Digitale organisasjoner i modningsfasen bygger kompetanse for å realisere strategien
  • Ansatte ønsker å jobbe for digitale ledere
  • Risikotaking er i ferd med å bli en kulturell norm
  • Den digitale agendaen ledes fra toppen

Last ned rapporten i PDF i menyen til venstre, eller les den på Dupress.com.

Strategy, not technology, drives digital transformation

Se interaktivt dashboard »

Undersøk funnene fra undersøkelsen og lag en skreddersydd versjon, basert på region, land, bransje og bedriftsstørrelse.

Forvandling av den digitale virksomheten

Var denne siden nyttig?