Artikkel

Tiltak innen logistikk for å redusere risiko

COVID-19 Respons: Supply Chain

Mange verdikjeder er i dag svært sofistikerte og en avgjørende del av bedrifters konkurranseevne gjennom balansering av etterspørsel og kostnader. Samtidig gjør verdikjedenes sammensatte og effektiviserte karakter dem risikosensitive. Denne sårbarheten er noe mange bedrifter nå kjenner på. Hva kan gjøres for å redusere verdikjedens sårbarhet?

Utfordringene er blant relatert til uforutsigbar etterspørsel og svakt planleggingsgrunnlag, redusert tilgang til inngående varer og stenging av anlegg/sites. I et marked hvor det lenge har vært stort fokus på kostnadseffektiv logistikk ser vi i denne situasjonen at det raskt blir nødvendig med alternative logistikkmodeller – dette koster!

For å redusere de økende kostnadene kan gode strakstiltak identifiseres gjennom daglig og tallbasert oppfølging av kritiske verdikjedeledd, utarbeidelse av prognosescenarier og kontroll av leverandørers leveringsevne i kommende periode. Det er også viktig å sikre nok tyngde i kritiske logistikkroller samt pull ovenfra gjennom lederlinjen.

Deloitte Supply Chain & Network Operations

Les mer om våre tjenester

UTFORDRINGER

 • Folk holder seg hjemme og handler på nett. Dette har ført til betraktelig endret etterspørsel i en rekke bransjer, noe som gjør det utfordrende å planlegge bemanning, produksjon, lagernivå og transport
 • Det er en betydelig reduksjon i lufttransport, mangel på lastebilsjåfører og opphoping på havner. Politiske restriksjoner gjør det samtidig utfordrende å planlegge transport på tvers av landegrenser. Inngående tilførsel av råvarer og produkter er uforutsigbar – leverandører klarer ikke å levere og alternativer mangler
 • Anlegg/lokasjoner stenges midlertidig, spesielt i områder med mindre kapasitet og etterspørsel, noe som gir redusert distribusjonskapasitet og lange ledetider
 • Med optimaliserte og sensitive logistikknettverk drar bedrifter i denne krisen på seg store kostnader knyttet til alternative logistikkmodeller. Samtidig innvirkning på omsetningen skaper stor økonomisk turbulens

UMIDDELBARE TILTAK

 • Få synlighet i verdikjeden. Følg opp kritiske ledd i verdikjeden på daglig basis for å sikre identifisering av rotårsaker og riktige tiltak
 • Oppdater materiell- og planleggingsparametere basert på endring i etterspørsel. Opprinnelige prognoser for produkter og kundegrupper stemmer trolig ikke, og det er nødvendig å endre prioritering
 • Avklar nøkkelleverandører sin evne til å levere i henhold til bestillinger, samt deres potensielle risikoer
 • Identifiser og aktiver alternative forsyningskilder for inngående tilførsel
 • Evaluer nye logistikkalternativer, herunder alternative ruter og transportmetoder. Kan det eksempelvis være mulig med et transportsamarbeid med en leverandør for hjemlevering av husholdningsvarer?
 • Sikre nok tyngde i kritiske logistikkroller, for eksempel ved å tilføre støtteressurser til operasjonelle ledere

TILTAK PÅ LENGRE SIKT

 • Vurder Control Tower-løsninger med kunstig intelligens for ende-til-ende synlighet og automatisert analyse og beslutningsstøtte
 • Gjør grundige leverandøranalyser for å kartlegge risiko og tilhørende tiltak
 • Lag kriseplaner for ulike scenarier for å være forberedt på fremtidige situasjoner – tiltaksplan bør dekke hele verdikjeden: inngående forsyning, produksjon, lager og distribusjon

Deloitte Supply Chain & Network Operations

Les mer om våre tjenester
Var denne siden nyttig?