blockchain, blokkjeder

Artikkel

Tre spørsmål og svar om blockchain

The Guardian kalte blockchain for 2018s buzzord. Geir Arne Veglo og Arne Magnus Johnsen i Deloitte jobber med den praktiske bruken av teknologien, og forklarer hva det er og hvorfor det er viktig.

Hvorfor tror mange at blockchain vil bli en viktig del av fremtidens forretningsmodeller?

- Vi lever en i verden som er stadig mer sammenkoblet, og det er i denne hverdagen at fremtidens virksomheter skal operere. Blockchain muliggjør enkelt og greit en effektiv samhandling med tillit mellom ulike aktører, men uten mellommenn, innleder Geir Arne Veglo.

- Tillit er viktig for at industri 4.0 kan bli en realitet, og stoler vi ikke på at dataene er riktig, så går vi to skritt tilbake. Blockchain skaper tillit, legger Arne Magnus Johnsen til.  

En av virksomhetene som har tatt i bruk blockchain er DNV GL. Les saken og se video om blockchain-løsningen for mer enn 100 000 sertifikater her. 

Hva er blockchain?

- Man kan si at dette er en teknologi som består av tre elementer, hvor to utgjør grunnmuren i teknologien, og den siste ligger på toppen. Det første er, som vi var inne på, overføring av verdi uten mellommenn. Her kan verdi være penger, dokumenter, avtaler eller reguleringer – alt som du vil overføre fra en personen til en annen, innleder Arne Magnus Johnsen, og fortsetter:

- Det andre er at det du legger i en blokkjede, det er skrevet i stein. Du kan ikke gå inn å endre historikken. Det du endrer, det er endringer frem i tid. I tradisjonelle, sentrale databaser kan den ene parten ha mistro til den andre som har tilgang til å endre ting i en database de ikke har tilgang til. Blockchain fører med seg en tillit i transaksjoner som ikke har vært mulig før, sier Johnsen.

- På toppen av dette, som det tredje elementet, ligger smartkontrakten, sier Veglo, og forklarer:

- Det er et program som beskriver avtalen, som sier at «hvis dette skjer; så er dette det neste som skal skje». Smarte kontrakter kan også brukes som grunnlag for å måle innfrielse av en kontrakt, og når grunnlaget for en kontrakt er uomtvistelig, så kan kontrakten automatiseres.

Se også: På bestilling fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet utarbeidet Deloitte en rapport om potensialet blockchain har i offentlig sektor.

Hva er det vanligste spørsmålet dere får om blockchain?

- Om blockchain er bitcoin. Og da pleier jeg å sammenligne det med smarttelefoner og apper. Blockchain er smarttelefonen, og bitcoin er en app utviklet innenfor denne teknologien. Blokkjedeløsninger i dag krever ikke oppgjør i bitcoin, man kan sågar koble betalingsmodeller opp mot ordinær valuta, svarer Arne Magnus Johnsen. 

- Kundene kommer jo med praktiske utfordringer. De har et funksjonsbehov som det er vår oppgave å løse. Vi opplever ofte at teknologien i seg selv er vanskelig å forstå, men det er ikke det viktigste. Når vi skreller bort matematikken og mekanikken i det, og heller diskuterer hva virksomhetene ønsker å oppnå, så blir praten annerledes. Da kommer vi fortere frem til svaret på hvordan blockchain kan være med på å effektivisere og skape verdier, avslutter Geir Arne Veglo. 

 

Har du spørsmål om blockchain, eller ser du et behov som kanskje kan løses ved bruk av teknologien? Ta kontakt med Arne Magnus Johnsen, Geir Arne Veglo eller Kirsti Merethe Tranby:  

Var denne siden nyttig?