IT-lederkonferansen 2016

Seminarer og kurs

Vil du ha konkrete ideer til hvordan du kan utnytte ny digital teknologi i din virksomhet?

Den Norske Dataforeningen inviterer til IT-lederkonferansen 2016

På IT-Lederkonferansen 2016 vil ledende virksomheter diskutere anvendelse, og vise frem konkrete eksempler på løsninger (virtual reality, kunstig intelligens, internet of things, blockchain, big data, analytics), og diskutere betydningen av å utvikle digitale ferdigheter og konsekvenser i forhold til omstilling; strategi, drifts-, styrings- og ledelsesmodeller.

Program

09:00-09:30
Det digitale skiftet - denne gangen er det personlig

09:30-10:00
Hvordan bruke spill og virtual reality til bedre læring og forståelse? Hvordan Sykehuset Østfold bruker spill og virtual reality til å lære riktig bruk av sykehuset

10:00-10:30
Kaffe og breakout

10:30-11:00
Hvordan bruke delingsøkonomi i din forretningsmodell? Nabobil.no - fra 0 til 100 i delingsøkonomien

11:00-11:30
Hvordan bruke mobile løsninger til effektivisering? Eksempel Digital rutebok hos Posten

11:30-12:15
Lunsj og breakout

12:15-12:45
Hvordan kan du bruke kunstig intelligens til å skape verdi? Slik vant Google brettspillet Go, og derfor er dette et paradigmeskifte innen IT.

12:45-13:15
Bruk av lokasjonsinformasjon for å styrke treffsikkerheten i beslutninger for både private og offentlige aktører

13:15-13:45
Kaffe og breakout

13:45-14:15
Feilsøking og vedlikehold med ny teknologi – droner flyr der andre ikke vil

14:15-14:45
Hvordan løse kompliserte forretningsmessige utfordringer med kognitiv teknologi –fra magi til realisme.

14:45-15:15
Hvilke utfordringer må du tenke på når du tar i bruk ny teknologi?

15:15-15:45
Hva betyr digitalisering for dere som IT-ledere?
 

Meld deg på

Når:
10. november 2016
09.00* - 16.00
*Kaffe og regstrering fra 08.00

Hvor:
Deloittehuset
Dronning Eufemias Gate 14
0191 Oslo

Fullstendig program og påmelding