Tjenester

ServiceNow og Deloitte

Hva får du når du kombinerer det mest anerkjente navnet innen digital transformasjon med ett av markedets mest innovative teknologier? En unik evne til nyskapning som fremmer digitalisering.

Deloitte er verdens største leverandør innen rådgivningstjenester med anerkjent spisskompetanse innen ulike fagdisipliner som blant annet HR, GRC, IT, Innkjøp, Økonomi og felles tjenestesentre. Dette i tillegg til dyp bransjeekspertise. Deloitte og ServiceNow ser bedre måter for hvordan ansatte og kunder kan samhandle og engasjere seg på – for å få en bedre bedre flyt i arbeidshverdagen, som igjen forbedrer ansatt- og kundeopplevelsen.

Vår globale satsning setter fokus på et verdiskapende partnerskap

Deloitte er en av få utvalgte Global Elite Partner til ServiceNow. Denne anerkjennelsen viser ikke bare hvor høyt prioritert vårt partnerskap med ServiceNow er, men også at vi kan vise til realisert verdiskapning hos våre kunder. Dette i tillegg til at vi, sammen med ServiceNow, lager nye produkter som lanseres som en integrert del av deres plattform. Les mer om vårt Global Elite Partnership med ServiceNow:

Marker

Hvordan vi bistår våre kunder

Ved at vi kombinerer Deloitte’s fagkompetanse og bransjeekspertise med verdens ledende skyplattform gjør at vi er i en unik posisjon til å hjelpe våre anerkjente kunder med å løse komplekse utfordringer i grensesnittet forretning og teknologi. Dette er også årsaken til at vi gjentatte ganger har blitt tildelt prisen som Transformation Partner of the Year av ServiceNow. Vårt fokus er ikke bare å få til en vellykket ServiceNow implementering, men at plattformen har en tydelig forankring i forretningens strategiske agenda, samt at vi kan vise til realisert kundeverdi. Derfor bistår vi våre kunder ende-til-ende fra strategisk rådgivning, løsningsarkitektur, prosjektledelse og -leveranse, endringsledelse og innføring, samt effektuttak. Vi bistår også med å definere veikart for den videre utviklingen av ServiceNow-plattformen for å sikre at kunder utnytter det fulle potensialet i plattformen. Kort og godt så jobber vi sammen med ServiceNow for å sikre at våre kunder får til endring i praksis i den takt som passer deres organisasjon.

Eksempler på noen av de løsningene vi har fokus på i markedet

IT-effektivisering: 

Deloitte og ServiceNow leverer transformasjonsprosjekter innen IT-funksjonen på tvers av prosjektporteføljestyring, økonomistyring (ITFM), tjenestestyring (ITSM), driftshåndtering (ITOM), eiendelshåndtering (ITAM) og agil transformasjon. Les mer her:

Felles tjenestesentre (Shared services):

Deloitte har sammen med ServiceNow utvidet standard funksjonalitet for tjenestestyring, slik at samtlige tjenestetårn som HR, Økonomi, Innkjøp og IT kan jobbe mer som en integrert enhet. På den måten øker produktivitet og transparens, samt at tjenestesenteret gir en forbedret kunde- og brukeropplevelse.

Bedre ansattopplevelse:

Dagens arbeidstakere forventer en opplevelse på jobb som konkurrerer med den digitale opplevelsen som er vanlig i deres private liv. Ved å satse på en bedre ansattopplevelse på jobb kan virksomheter dra nytte av produktivitetsgevinster og nyskapning som et resultat av fornøyde og mer engasjerte ansatte. Deloitte og ServiceNow fokuserer på en digital arbeidsplass som strømlinjeformer interaksjoner og gir ansatte en friksjonsløs opplevelse. Les mer om vår ServiceNow-akselerator IntegrateHR her.

Integrated Cyber Security Risk Management:

Deloitte sin ServiceNow IRM (Integrated Risk Management) løsning hjelper organisasjoner med å etablere et integrert risikoprogram for å oppnå transparens mellom cyberrisiko, risikostyring, revisjon og risiko relatert til tredjepartsleverandører. 

Bransjespesifikk løsning for Bank og finans:

For virksomheter innen finanssektoren er det kritisk å adoptere en strømlinjet arbeidsflyt. Deloitte hjelper kunder med å øke produktivitet, fornye arbeidsmetodikker og levere bedre kundeopplevelser. 

Automatisering av regnskapsavstemming:

Deloitte's Finance Close Automation (FCA) øker kontrollen ved å strømlinjeforme og automatisere prosesser ifm. regnskapsavstemming. På denne måten reduserer man risiko for manuelle feil, samtidig som man øker teamtilfredshet og effektiviserer avstemmingsprosessen.

Effektivisering av juridiske tjenesteleveranser:

Deloitte og ServiceNow leverer egne løsninger tilpasset juridiske enheter. Dette for å effektivisere arbeidsprosesser gjennom økt digitalisering, som igjen bedrer leveranseevne og responstid til kunder og brukere av juridiske tjenester. Lær mer her.

Kontakt

Tor Kramvik Sivertsen

Tor Kramvik Sivertsen

Partner

Tor is a Partner within Consulting in Norway and the leader of Strategy, Analytics and M&A. He is a technologist by heart and business leader by reputation. His key competence is in the cross-section ... Mer