Prosessautomatisering

Manuelle arbeidsoppgaver kan være til hinder for effektive arbeidsprosesser – både med hensyn til tid, kostnad og kvalitet. Deloitte bistår med å vurdere potensialet og å implementere prosessautomatisering, bl.a. ved bruk av Robotic Process Automation (RPA) for å automatisere repetitive oppgaver.