Pressemeldinger

Gjennomgang av det næringsrettede virkemiddelapparatet

Nærings- og fiskeridepartementet har mottatt rapporten som inneholder anbefalinger om innretning og organisering av det næringsrettede virkemiddelapparatet.

Deloitte med underleverandører Oxford Research og Menon Economics, samt danske Struensee, fikk i slutten av 2018 i oppdrag å etablere et kunnskapsgrunnlag gjennom en områdegjennomgang.

 

Rapport publiseres på regjeringen.no 

Nærings- og fiskeridepartementet har nå mottatt rapporten som inneholder anbefalinger om innretning og organisering av det næringsrettede virkemiddelapparatet og denne er nå offentlig tilgjengelig for å gi innspill på departementets nettsider.

Departementet håndterer all informasjon og dialog med eksterne parter, og har også opprettet en egen nettside der rapporten og øvrig informasjon publiseres: www.regjeringen.no/vmg

Rapport og informasjon

Regjeringen.no
Siste delrapport leveres i desember

Formålet med gjennomgangen har vært å sørge for at vi får mest mulig verdiskaping og lønnsomme arbeidsplasser innenfor bærekraftige rammer ut av midlene som kanaliseres gjennom virkemiddelapparatet. Gjennomgangen skal bl.a. bidra til ryddige grenseflater og avklarte roller, brukervennlighet og et godt samspill mellom virkemidlene.

Deloitte og konsulentene for områdegjennomgangen av det næringsrettede virkemiddelapparatet har levert tre delrapporter i 2019. Siste delrapport leveres i desember.

Deloitte bistår offentlige virksomheter

Les mer
Var denne siden nyttig?