Pressemeldinger

Deloitte advokater med ny bok om skatte- og avgiftsprosedyre 

Etter mange år i bransjen, opplever Deloitte-advokatene, Anette Fjeld og Daniel Herde at det er et behov for en bok som samler skatte- og avgiftsspørsmål. Nå gis «Håndbok i skatte- og avgiftsprosedyre» ut i Gyldendals serie med juridiske håndbøker.

- Ideen kom da vi startet satsingen på Skatte- og avgiftsprosedyre. Vi så at det
manglet en bok som samlet omtalte problemstillinger som oppstår i skatte- og
avgiftssaker spesielt, sier Anette Fjeld. 

- Skatterettslig bevisavskjæring er et tema som kan oppstå i skattesaker, et tema
som ikke har vært så lett tilgjengelig. Jeg har blitt oppringt av en fortvilet
kollega hvor staten ønsket å stoppe partsforklaringen med henvisning til
bevisavskjæringsregelen. Vi fant en vei ut av det i den saken, sier Daniel
Herde og legger til:

- Boken vil forhåpentligvis gjøre det enklere for advokatfullmektiger og andre
som er i retten å takle slike problemer som kan dukke opp, slik at fokuset kan
rettes mot hvorfor en skal vinne saken og ikke om et bevis skal kastes ut eller
ikke.

Skal fungere som et praktisk verktøy

De to advokatene har hatt som mål å skrive en bok som skal gjøre det enkelt for leseren både å identifisere og forstå problemstillingene som kan oppstå.

Tvisteløsning og prosedyre krever gode innsikt i prosessreglene i tvisteloven og
domstolloven. Denne boken er ment å fungere som et nyttig og anvendelig verktøy for alle som arbeider med ulike problemstillinger knyttet til gyldigheten av et skatte- og avgiftsvedkat.

Boken ser særlig på utfordringene og problemstillingene som kan oppstå i forbindelse med søksmål. Hele veien er ulike temaer belyst med eksempler, råd og tips, slik at boken kan fungere som et praktisk verktøy for leserne.

Boken er skrevet for alle som jobber med skatte- og avgiftssaker, rådgivere,
advokater og dommere.

Om forfatterne

Daniel Herde er jurist fra Universitet i Oslo og har siden 2006 jobbet som advokatfullmektig i advokat i flere firmaer, før han i 2013 startet i Advokatfirmaet Deloitte AS. Herde er i dag partner i Deloitte, med skatte- og selskapsrett som sitt
ekspertfelt. Herde var også medforsvarer og rettslig medhjelper i
Transocean-sakskomplekset, som bestod av en straffesak og flere sivile saker.

Anette Fjeld utdannet seg til jurist ved Universitet i Oslo i 2003, og har i tillegg
en Master of Laws (LL.M) fra Sorbonne Université i Frankrike. Hun har erfaring
som advokat og konsernadvokat, obbet som dommerfullmektig og konstitutert
lagdommer, før hun i 2016 startet i Deloitte. Fjeld er partner og leder for
avdelingen for skatte- og avgiftsprosedyre i Deloitte. Fjeld har møterett for
Høyesterett.

Var denne siden nyttig?