Pressemeldinger

Deloitte Advokatfirma sterkt representert i Advokatforeningens lovutvalg

Advokatforeningens hovedstyre har oppnevnt advokatene Eirin Helen Hauvik, Christine Haugstvedt Downing og Daniel Herde i Deloitte Advokatfirma som nye medlemmer i lovutvalget for henholdsvis IKT og Personvern, Fast Eiendom og Skatterett fra 1. januar 2019.

Deltagelse i Advokatforeningens lovutvalg er et prestisjefylt verv som varer i 3 år, og det gir mulighet for å påvirke lovgivningen gjennom rettspolitiske innspill og verdifullt samarbeid med andre dyktige advokater og jurister innenfor fagområdene.

Lovutvalget for IKT og Personvern

Eirin Helen Hauvik er fast advokat i Deloitte Advokatfirma og har opparbeidet seg særskilt kompetanse innen personvern og IKT. Hun tar med seg gode erfaringer fra store prosjekter i Deloitte når hun tiltrer vervet.

Lovutvalget for Skatterett

Daniel Herde er partner og advokat i Deloitte Advokatfirma og har lang erfaring innen selskapsbeskatning og rådgiving i forbindelse med oppkjøp og transaksjoner. Han bistår utenlandske selskaper med virksomhet i Norge og norske selskaper med virksomhet i utlandet. I tillegg bistår han med tvisteløsning i skattesaker.

Lovutvalget for Fast Eiendom

Christine Downing er partner og advokat i Deloitte Advokatfirma. Christine har lang erfaring med rådgivning innen utvikling, kjøp og salg av fast eiendom, kontraktsforhold, leiekontrakter, due diligence og transaksjonsstøtte. Christine har i tillegg erfaring direkte fra eiendomsbransjen, blant annet som kvalitetssjef og fagansvarlig for et av de største eiendomsmeglingsforetakene i Norge.

- Med de diskusjoner rundt foreslåtte lovendringer som har vært blant annet i avhendingsloven, ser jeg frem til et spennende verv som forhåpentligvis vil gi viktige bidrag til lovgivningsarbeidet, sier Christine.

Om Advokatforeningens lovutvalg

På Advokatforeningens sider står det at «Lovutvalgene består av medlemmer med særlige kunnskaper innenfor det enkelte utvalgs fagfelt. Utvalgene følger med i lovgivningsarbeidet, og kommer med råd og svarer på pressehenvendelser innenfor sitt fagområde.

Med fokus på rettsikkerhet og kvalitet i lovgivningen leverer Advokatforeningens lovutvalg ca. 80 høringsuttalelser hvert år.»

Les mer på Advokatforeningen.no

Var denne siden nyttig?