Pressemeldinger

Deloitte tar opp nye partnere

1. juni har Deloitte tatt opp seks nye partnere. Fem er medarbeidere i Deloitte som tas opp i partnerskapet internt, mens den sjette kommer fra annen virksomhet.

Opptak av nye partnere er en viktig hendelse i Deloitte. Det viser at Deloitte utvikler kompetanse som er etterspurt i markedet, skaper karrieremuligheter for medarbeidere, utdanner nye ledere og er attraktiv for dyktige fagfolk utenfor vår organisasjon.

- Jeg er stolt over at vi i år har fem nye partnere fra egen organisasjonen og at vi får en dyktig prosedyreadvokat med på laget. Dette er nye ledere som vil inspirere faglig, er gode rollemodeller, og som skal være med å sette sitt preg på Deloitte og norsk næringsliv i årene fremover, sier Aase Aamdal Lundgaard, daglig leder i Deloitte.

Fem av seks nye partnere er kvinner

Av de seks nye partnerne som tas opp 1. juni 2018 er fem kvinner.

- Vår bransje har fortsatt store utfordringer på dette området. Vi arbeider systematisk med å øke andel kvinnelige ledere hos oss. Dette er en viktig lederoppgave også i årene som kommer. Jeg er imidlertid veldig fornøyd med at fem av seks nye partnere ved dette partneropptaket er kvinner. Det viser at vi lykkes med noe, og at vi er på riktig vei, forteller Lundgaard.

Totalt i regnskapsåret 2018, som går fra juni til juni, har Deloitte Norge tatt opp 11 nye partnere, inkludert de seks nye partnerne som ble tatt opp i partnerskapet 1. juni. Sett hele året under ett er fem av 11 nye partnere kvinner.

De nye partnerne med partneropptak 1. juni er:

  • Christine Downing, partner i Tax & Legal og spesialområde fast eiendom, leder Legal i Deloitte Bergen

  • Anette Fjeld, partner i Tax & Legal, kommer til Deloitte fra forsikringsbransjen, erfaring innen tvisteløsning og prosedyre for domstolene

  • Henriette Holmen, partner i Tax & Legal, leder for M&A Tax i Norge og Norden

  • Syed Wajahat H. Kazmi, partner i Financial advisory, spesialområde M&A Transaction services

  • Marianne Reikvam, partner innen Financial Advisory, leder området Forensic i Deloitte Norge

  • Nina Østlund, partner innen Consulting, spesialområde forbedring av økonomifunksjoner og –prosesser innen offentlige virksomheter.
Var denne siden nyttig?