Pressemeldinger

Påmelding åpnet for “SHE Leads - executive leadership & mentorship program”

Kvinner utgjør kun 16 % av toppledergrupper. Deloitte og Korn Ferry har i samarbeid med SHE utviklet et lederutviklingsprogram for kvinner som ønsker å utløse sitt lederpotensial.

Formålet med programmet å utvikle og støtte deltakerne, via nettverksbygging, mentorordning samt faglig input, for å ruste kvinnene til å ta topplederroller.

SHE Leads executive leadership & mentorship program er åpnet for påmelding og alle søknader må være inne før 1. april 2020. Programmet inneholder 10 moduler med oppstart august 2020 og avsluttes i juni 2021. Programmet er bygget på den nyeste internasjonale forskningen om ledelse og personlig utvikling.

- Da vi skulle sette sammen den nyeste fagkunnskapen, velge læringsformen og finne frem til de beste bidragsyterne til å undervise så var hele tiden ambisjonen at dette programmet virkelig skal gi kvinner, med ulik bakgrunn, det beste markedet kan tilby, sier Annette Johnsen Solberg, leder av organisasjon- og lederutvikling i Deloitte.

- Det har vært utrolig spennende å utvikle dette programmet i partnerskap med SHE. De 25 heldige deltagerne som får tilbud om plass har virkelig et profesjonelt team i ryggen som vil løfte talentene opp og frem. Deloitte er stolte over å ta del i det samfunnsansvaret det er og påvirke kjønnsbalansen på toppledernivå og har utviklet dette programmet med pro-bono ressurser sammen med SHE, sier Britt Otterdal Myrset, Partner Consulting.

Send inn din søknad innen 1. april på www.shecommunity.no
Søkerne bør ha mellom tre til åtte års ledererfaring.

Les mer om lederutviklingsprogrammet her.

Var denne siden nyttig?