Pressemeldinger

Løsninger for redusert plastforsøpling i filippinske havner

Plastforsøpling er et av verdens raskest voksende miljøproblemer og land i Sørøst-Asia er særlig hardt rammet. Grieg Foundation samarbeider med WWF Verdens naturfond om tiltak som monner i tre havner på Filippinene. En ny rapport fra Deloitte peker på strategiske løsninger for arbeidet.

I dag arrangeres FN-konferansen SEA of Solutions hvor hensikten er å øke takten på utviklingen av nye løsninger som reduserer plastforsøpling. WWF deltar med representant fra Filippinene.

Ambisjonen for prosjektsamarbeidet mellom Grieg og WWF er at tilførselen av plastavfall til havet fra tre filippinske havner reduseres med 50% innen 2023 – og at prosjektet skal kunne kopieres i havner verden over.

– Hvis vi skal nå bærekraftmålet om å forhindre og redusere havforsøpling innen 2025, må vi finne de riktige løsningene raskt. Sammen med Grieg Group og WWF setter vi plastforurensning på agendaen og bidrar til handling. Rapporten gir konkrete tiltak for Filippinene og verdifull kunnskap om løsninger som kan implementeres i andre havner, sier Anders Magnus Løken, Director Risk Advisory i Deloitte.

Hvert år havner over 8 millioner tonn plast i havet. Utfordringene er særlig store i Sørøst-Asia, hvor byområder står for en stor andel av plastforsøplingen som truer havene våre. Grieg Foundation og WWF har gått sammen om prosjektet Clean Ports, Clean Oceans: Improving Port Waste Management in the Philippines i samarbeid med Grieg Group.

– Samarbeid med næringslivet driver innovasjon, bidrar til mer bærekraftig utvikling og gir gode resultater for naturen. En rapport som peker på strategiske tiltak er verdifullt i vårt prioriteringsarbeid, sier Karoline Andaur, generalsekretær i WWF.

Det treårige prosjektet har som mål å redusere plastforurensningen fra havnene Batangas, Cagayan de Oro og Manila North Harbor. Prosjektet er et samarbeid med ulike interessegrupper, som nasjonale myndigheter, privat sektor og lokalsamfunn.

For tiden utfører WWF, i samarbeid med havnemyndigheter på Filippinene, en nasjonal baseline-studie og lokale studier av de tre havnene. Undersøkelsene vil gi mer informasjon om generering og håndtering av plastavfall i og rundt filippinske havner, og i lokalsamfunn.

Relevante aktører i de tre havnene skal deretter bestemme hvilke strategiske tiltak som skal iverksettes for å redusere mengden plastavfall som havner i naturen.

For å definere strategiske tiltak har Deloitte, på oppdrag for WWF, skrevet rapporten ‘Targeting the challenge of plastic pollution in ports and maritime companies in the Philippines – Screening of examples of solutions to tackle plastic waste in ports and maritime companies’. Rapporten har følgende anbefalinger:

  • På kort sikt anbefales utdannings- og bevissthetsprogrammer, plastinnsamling og ryddeprogram i lokalsamfunn, tekniske installasjoner for plastinnsamling og tilbakekjøpsprogram for plastavfall.
  • På mellomlang sikt foreslås løsninger for å forbedre innsamling og sortering av plastavfall, samt systemer for datainnsamling og rapportering om avfallshåndtering.
  • På lang sikt anbefales blant annet forbud mot gjenstander av engangsplast og samarbeid mellom det offentlige og private for å effektivisere avfallshåndtering.

– Havet har gitt Grieg Gruppen muligheter til å bidra til vekst og arbeidsplasser, men også et stort ansvar. Vi som lever av og med havet og som høster fra fellesskapets ressurser er forpliktet til å drive bærekraftig. Vi er stolte av at Grieg Foundation har inngått dette samarbeidet med WWF, og at vi i Grieg Gruppen kan få bidra med vår spisskompetanse, erfaring og lokalkunnskap. Dette prosjektet er viktig både for livet i havet, for lokalbefolkningen og for bærekraftig forvaltning av våre marine ressurser, sier Gry Larsen, Leder Bærekraft og Samfunn i Grieg Gruppen.
 

Les hele rapporten

Targeting the challenge of plastic pollution in ports and maritime companies in the Philippines

Les rapporten her
For mer informasjon om prosjektet, kontakt:

Gry Larsen, Leder Bærekraft og Samfunn, Grieg Gruppen Tlf: +47 950 76 638, gry.larsen@grieg.no

Emeline Pluchon, Seniorrådgiver, Ocean Transformation, WWF Verdens naturfond Tlf: +47 41 39 03 50, epluchon@wwf.no
 

Var denne siden nyttig?