Artikkel

Revidert Nasjonalbudsjett: - Uventede skatteinnstramminger i krisetid

- I en tid som er preget av økonomisk nedgangstid og usikker fremtid for mange norske virksomheter, har regjeringen noe overraskende valgt å inkludere noen skattemessige innstramminger i revidert nasjonalbudsjett, sier Deloittes skatteadvokater.

Revidert Nasjonalbudsjett ble lagt frem tirsdag 12. mai. Som forventet varsler regjeringen om økt skattebyrde i tiden som kommer for å finansiere krisepakkene som er innvilget under pandemien, men Deloittes skatteadvokater syns det var overraskende at noen av tiltakene kommer allerede nå.

- I en tid som er preget av økonomisk nedgangstid og usikker fremtid for mange norske virksomheter, har regjeringen noe overraskende valgt å inkludere noen skattemessige innstramminger i revidert nasjonalbudsjett, sier advokat Wensing Li.

Regjeringen forslår for eksempel en produksjonsavgift innen havbruk, noe som vil gi økte årlige skatteinntekter på om lag 500 millioner til kommunesektoren fra og med 2022.

 

Vil begrense rekkevidden av Conoco Phillips-unntaket

Deloittes skatteadvokater mener det ser ut til at Finansdepartementet ønsker en kursendring når det gjelder lovfestet gjennomskjæring og fisjon med etterfølgende aksjesalg. En slik transaksjon ble akseptert i en høyesterettsdom, i den såkalte Conoco Phillips-saken.

- I det reviderte nasjonalbudsjettet ønsker Finansdepartementet å begrense rekkevidden av Conoco-Phillips-unntaket til eiendomstransaksjoner, noe som fort kan medføre vanskelige grensedragninger og dermed økt usikkerhet og uforutsigbarhet ved fisjonering av andre eiendeler eller virksomhet, forteller partner og advokat Daniel Herde.

 

Få tilsendt Deloittes gjennomgang av revidert nasjonalbudsjett

Deloittes skatteeksperter publiserer en detaljert gjennomgang av et reviderte nasjonalbudsjettet og konsekvenser av dette for skatteretten i løpet av dagen.

Meld deg på Deloittes nyhetsbrev her for å få det tilsendt.

Var denne siden nyttig?