Social Progress Index 2020

Pressemeldinger

Norge får førsteplass i internasjonal levekårsrangering 

Social Progress Index 2020

Social Progress Index er det mest omfattende målet på verdens sosiale resultater. Med mer enn 80.000 datafunn over 10 år, kartlegger SPI levekårene til over 7 milliarder mennesker i 163 land.

Om Social Progress Index

Social Progress Index er utarbeidet av Social Progress Imperative og samarbeidspartnere, inkludert Deloitte. SPI er en uavhengig amerikansk organisasjon som måler hvor godt land og samfunn konverterer ressurser til sosiale og miljømessige resultater som påvirker livene til mennesker hver dag. Å styrke beslutningstakere og hverdagsborgere med viktig innsikt gjør at de kan forstå nøyaktig hvordan folk virkelig lever og hvem som blir etterlatt.

Norge er som tidligere år på toppen av indeksen.

- Årets undersøkelse bekrefter hva vi har sett i tidligere undersøkelser. Norge topper indeksen fordi vi med våre stabile institusjoner og høy tillit til myndighetene i befolkningen, scorer godt på de aller fleste av undersøkelsens kriterier, sier Sjur Gaaseide, CEO i Deloitte Norge.
 
- Vi har toppscore på alt fra tilgang til elektrisitet, politiske rettigheter og tilgang til mobiltelefon. Hver og en av disse kriteriene sier ikke så mye om tilstanden til et land, men når vi ser på summen av disse forholdene er det rett og slett ingen andre land som oppnår like høy score som Norge, fortsetter Gaaseide.

Social Progress Index 2020

Les rapporten her

Viktige funn fra årets Social Progress Index

  • Verden vil ikke nå målene for bærekraftig utvikling (SDG) før i 2082. Covid-19 og den medfølgende økonomiske krisen kan forsinke fremgangen med ytterligere et tiår, og skyve SDG-oppfyllelsen ut til 2092 – 62 år etter planen.
  • Som helhet blir verden bedre. Siden 2011 har verdens gjennomsnittlige SPI-poengsum økt fra 60,63 til 64,24, hvor 100 poeng er det meste man kan oppnå. En høyere poengsum betyr økning i tilgang til informasjon og kommunikasjon, tilgang til høyere utdanning samt ly, vann og sanitære forhold. Det er imidlertid noen urovekkende tegn på nedgang i personlige rettigheter og inkludering som følge av fremveksten av populistiske og autoritære regjeringer.
  • Norge ligger på førsteplassen innen sosial fremgang med en poengsum på 92,73, og Sør-Sudan ligger nederst på listen med 31,06 poeng. Den raskeste fremgangen det siste tiåret er blant utviklingsland som Gambia, Sierra Leone, Tunisia, Etiopia og Nepal.
  • USA, Brasil og Ungarn er de eneste landene i rangeringen som har falt i poengsum innen sosiale fremgang de siste ti årene. Fallet til USA er helt klart størst med en svak 28. plass – spesielt i forhold til sin økonomi og andre stormakter.
  • En ny global meningsmåling fra Social Progress Imperative-Ipsos viser at de landene som er hardest rammet av pandemien, prioriterer sosial fremgang over økonomisk vekst.

Norske tall

Samlet score: 92,73/100

  • Grunnleggende menneskelige behov: 96,85 
  • Grunnlag for velvære og trivsel: 93,39 
  • Muligheter: 87,95 

Var denne siden nyttig?