Medievaneundersøkelsen 2019

Pressemeldinger

Ungdom faktasjekker mest  

Den siste og syvende av Deloittes årlige medievaneundersøkelse, viser at generasjon Z faktasjekker i mye større grad enn eldre generasjoner. – 30 prosent faktasjekker ukentlig, men det er jo ikke akkurat skyhøye tall. Det tegner et bilde av en ganske høy tillit til redaksjonelle medier i Norge, sier Joachim Gullaksen, TMT-lead i Deloitte.

Ungdom er kritiske medieforbrukere

Den yngste aldersgruppen i undersøkelsen, generasjon Z, oppgir sosiale medier som nest viktigste nyhetskilde, og over halvparten av de yngste svarer at sosiale medier påvirker dem til å lese mer nyheter. Denne aldersgruppen, 14-21 år, oppgir å bruke 3,7 timer i snitt hver dag på sosiale medier.

– De yngste er mest opptatt av faktasjekking, og så synker det med generasjonene. 18 prosent av de mellom 14 og 21 år faktasjekker nyheter daglig ved hjelp av for eksempel faktasjekk.no, ved å lese faktasjekk-artikler, artikler i internasjonale medier, og norske nyhetskilder, sier Joachim Gullaksen, ansvarlig for Deloittes årlige medievaneundersøkelse, og leder av Teknologi, Media og Telekom i Deloitte Norge.

– 30 prosent faktasjekker ukentlig, men det er jo ikke akkurat skyhøye tall. Det tegner et bilde av en ganske høy tillit til redaksjonelle medier i Norge, forteller Gullaksen.

Medietilsynet finner det samme i sine undersøkelser med konkrete eksempler; Fire av ti ikke klarer å avsløre en falsk nyhet, og de yngre faktasjekker informasjon i større grad. De har rett og slett bedre medieforståelse, og bruker flere digitale verktøy for å sjekke.

– De eldre bruker også færre metoder for å sjekke om en sak er sann. De yngre har rett og slett bedre medieforståelse, og bruker flere digitale verktøy for å sjekke. Men er det opplagt en jobb å gjøre for alle, fortalte Mari Velsand, Direktør i Medietilsynet, i Deloittes paneldebatt om funnene.

– Sosiale medier er en ekstremt effektiv kanal for å spre falske nyheter i, så når det er her ungdommen leser nyheter, så er det godt å vite at mange faktasjekker det de leser. Men jeg tror vi alle er enige om at alle aldersgrupper har en vei å gå her, sier Gullaksen.

Medievaneundersøkelsen

Les hele rapporten her

Nyheter via Tik Tok?

Undersøkelsen dekker også kanalen Tik Tok, som har hatt 315 millioner nye nedlastninger i første kvartal i år. Til sammenligning hadde Facebook 151,8 millioner nedlastninger.

– Det er en ekstrem økning for en kanal som bare har eksistert noen år. 20 prosent av de mellom 14 og 21 år oppgir at de bruker Tik Tok mest av sosiale medier i løpet av en uke, og vi ser allerede eksempler på at man bruker Tik Tok for å nå de aller yngste med nyheter. forteller Gullaksen.

– Vi følger veldig med på dette, og eksperimenterer. Vi har ikke knukket koden, men det er noe med fortellerteknikken, det å kombinere det visuelle med nyhetene, som er utrolig viktig for den oppvoksende generasjonen. Det er viktig å følge med på, og viktig å forstå, sa Siv Juvik Tveitnes, Executive Vice President for News Media i Schibsted i Deloittes paneldebatt om funnene.

– I NRK har vi jo alle sammen et ambivalent forhold til store amerikanske sosiale medier-selskap på grunn av datasikkerhet, og vi er i enda større grad ambivalente til store kinesiske sosiale medier-selskap. Argumentet for å være der er at brukerne er der, så det må vi også, men jeg tror ikke dommen er felt der helt ennå. Jeg er ganske skeptisk til Tik Tok, men hører lyden av det hjemme hele tiden, fortalte Kristian Tolonen, analysesjef i NRK, i Deloittes paneldebatt om funnene.

Om undersøkelsen

Dette er en undersøkelse blant over 1000 norske forbrukere i alderen 14 til 82 år om deres medievaner knyttet til blant annet aviser og nyheter, sosiale medier, podkast, og digitale enheter og plattformer. 1023 nordmenn har svart på undersøkelsen på nett i desember 2019, utført av YouGov, et uavhengig gallupbyrå.

Dette er den syvende utgivelsen av Deloitte Norges Medievaneundersøkelse. Den internasjonale rapporten gis ut for ellevte året på rad, og den amerikanske rapporten for trettende år på rad.

Var denne siden nyttig?