Artikkel

CFO Survey - 1. kvartal 2018

«Jeg har det bra, men er finansielle markeder og politikere på min side?»

Finansdirektører er offensive, men økonomisk vekst trues av eksterne krefter i form av politisk uro og økt risiko i finansielle markeder.