Våre medarbeidere

Anette Fjeld

Tax & Legal | Deloitte Advokatfirma

Partner / Advokat (H), Leder Tax & VAT Litigation

Anette Fjeld

Anette er partner og advokat spesialisert innen tvisteløsning og prosedyre for domstolene. Hun leder Deloittes avdeling for skatte- og avgiftsprosedyre, og har møterett i Høyesterett. Anette kommer til Deloitte fra forsikringsbransjen, hvor hun hovedsakelig har arbeidet med prosedyre for domstolene. Hun prosederer jevnlig for alle rettsinstanser. Anette har bred erfaring fra begge sider av dommerbordet. Hun har i tillegg til å være prosedyreadvokat også vært dommerfullmektig i Oslo tingrett og konstituert lagdommer i Borgarting lagmannsrett. Fjeld er styremedlem i Hovedstyret i Norges Juristforbund.

Anette Fjeld