Våre medarbeidere

Anette Fjeld

Tax & Legal | Deloitte Advokatfirma

Partner / Advokat, Leder Tax & VAT Ligitation

Anette Fjeld

Anette er partner og advokat spesialisert innen tvisteløsning og prosedyre for domstolene. Hun leder Deloittes avdeling for skatte- og avgiftsprosedyre. Anette kommer til Deloitte fra forsikringsbransjen, hvor hun hovedsakelig har arbeidet med prosedyre for domstolene. Hun har prosedert for alle rettsinstanser. Anette har bred erfaring fra begge sider av dommerbordet. Hun har i tillegg til å være prosedyreadvokat også vært dommerfullmektig i Oslo tingrett og konstituert lagdommer i Borgarting lagmannsrett. Fjeld leder Forum for  Privatansatte i Norges Juristforbund.

Anette Fjeld