Våre medarbeidere

Anders Molvig Hyttnes

Manager, statsautorisert revisor

Anders Molvig Hyttnes

Trondhjemsvegen 3

2821 Gjøvik

Norge

Vis på kart

Anders er utdannet master i regnskap og revisjon ved Handelshøyskolen BI, og statsautorisert revisor.

Anders er manager med ansvar for advisory hos Deloitte Innlandet. Dette er rådgivningsdelen av vår revisjonsvirksomhet. Han jobber både med revisjon og rådgivning, og har kontorsted på Gjøvik.

Anders er sentral i våre lokale leveranser innen rådgivning. Han kjører små og store prosjekter innen mange fagområder og har fra 2006 jobbet i det som nå er Deloitte Innlandet. Han har opparbeidet seg en betydelig revisjons- og rådgivningserfaring. Han har bred kompetanse fra revisjon av små, mellomstore og større selskaper innen flere bransjer, og har spisskompetanse innen effektivisering av arbeidsprosesser, og kjenner godt til Deloittes verktøy og metoder for kontinuerlig forbedring. Han har også erfaring fra revisjon av konsern som utarbeider konsernregnskaper og selskaper som benytter IFRS.

Anders brukes mye som foredragsholder både internt og eksternt. Han har bred kompetanse som foredragholder og speisielt innen styrearbeid, internkontroll og kontinuerlig forbedring.

Anders Molvig Hyttnes