Artikkel

Budsjett i en dynamisk verden?

Økende krav både fra interne interessenter og eksterne kunder gjør at tradisjonelle budsjettprosesser ikke nødvendigvis er den mest effektive og effektfulle måten å styre virksomheten på.