Artikkel

Klarer CFO overgangen til en digital verden?

CFO og økonomifunksjonen må bli mer strategiske og fleksible når det gjelder å møte økte krav, både fra eksterne og interne interessenter.