Artikkel

Innovasjon og differensiering innen forbruksvarer

Stabile økonomier gir forbruksmarkedet en gyllen sjanse til å fornye seg for å skape vekst.