Artikkel

Kundelojalitet: mer enn et skjema

Mange bedrifter har en utfordring med å levere en positiv kundeopplevelse. Det er på tide å revurdere tradisjonelle lojalitetsprogrammer.