Våre medarbeidere

Børge Oliversen

Senior Manager, Risk Advisory

Børge Oliversen

Dronning Eufemias gate 14

0191 Oslo

Norge

Vis på kart

Børge har mer enn 14 års erfaring med informasjonssikkerhet. Hans hovedområder er styringssystemer, ledelsesrådgivning, risikovurderinger, sikkerhetsarkitektur og tekniske sikkerhetsrevisjoner. Børge har gjennomført et stort antall revisjonsoppdrag og rådgivningsoppdrag innen informasjonssikkerhet, og har mer enn 8 års erfaring med dette. 

Han har flere sikkerhetssertifiseringer fra anerkjente organisasjoner som ISO, ISC² og ISACA. Han er godt orientert om trusselbildet. Børge har også god teknisks forståelse av og erfaring med sikkerhetsløsninger, kommunikasjonsteknologi og prosesskontrollsystemer. Han er med i Deloittes internasjonale team av eksperter på prosesskontrollsystemer.

Børge er oppdatert, faglig orientert og svært kompetent på risikovurderingsprosesser som fungerer, og forskjellige ISO-rammeverk. Han snakker godt med IT-området og ledelsen og har en meget god formidlingsevne. Børge er analytisk og opptatt av å finne praktiske løsninger på problemer.

Børge har tidligere jobbet i Telenor som en del av driftsorganisasjonen og som fagansvarlig for sikkerhetsløsninger i Telenors interne billing og prosvisjoneringsnettverk, som senior sikkerhetsrådgiver i Watchcom Security Group, og startet i Deloitte september 2014.

Børge Oliversen