Artikkel

Vær forberedt på nytt personvernregelverk

Det nye personvernregelverket som trer i kraft neste år endrer hvordan norske virksomheter kan bruke personopplysninger fra europeiske borgere.