Våre medarbeidere

Dag Bjørke Bremer

Tax & Legal | Deloitte Advokatfirma

Manager / Advokatfullmektig

Dag Bjørke Bremer

Lars Hilles gate 30

5008 Bergen

Norge

Vis på kart

Dag er advokatfullmektig ved Deloitte Advokatfirma i Bergen. Han arbeider i firmaets avgiftsavdeling, både med meirverdiavgift og særavgifter, og hjelper klientar med rådgjeving om nasjonale og internasjonale reglar. Han har brei erfaring med saksbehandling og regelverksutvikling, under dette tilhøvet til EØS-reglane, særleg statsstøtteregelverket. Dag har bakgrunn frå Skattedirektoratet og Toll- og avgiftsdirektoratet.

 

Dag Bjørke Bremer