Våre medarbeidere

Espen Odland Baird

Senior Manager, Consulting, Human Capital

Espen Odland Baird

Espen er senior manager og leder Consulting i Stavanger. Han har formell utdanning innen organisasjon, ledelse og gjennomføring av endringsprosesser, i tillegg til mange års erfaring fra Human Resources, både i Norge og utlandet. Hans akademiske bakgrunn, kombinert med mange års erfaring fra arbeid mennesker og organisasjoner i omstilling har gitt ham en dyp forståelse av de muligheter og risikoområder organisasjoner kan møte når de legger ut på sin endringsreise.

Espen har vært en sentral representant i ledelsen av et større norsk selskap, fylt rollen som HR-ansvarlig for land, regioner og forretningsområder samt innehatt funksjoner som intern og ekstern konsulent. Han har vært ansvarlig for tunge og kompliserte organisasjonsendringer og omstruktureringer og bidratt til strategiutvikling og implementering.

Espen Odland Baird