Våre medarbeidere

Eirik Bjørhusdal

Director / Advokat

Eirik Bjørhusdal

Lars Hilles gate 30

5008 Bergen

Norge

Vis på kart

Eirik er advokat og director i Deloitte Advokatfirma AS.

Eirik er i dag ansvarlig for merverdiavgiftsavdelingen i Deloitte Advokatfirma i Bergen, med ansvar for merverdiavgiftsrettslig rådgivning i Sogn og Fjordane og Hordaland. Eirik har betydelig erfaring med å organisere virksomheter for avgiftsoptimalisering, avklare enkeltspørsmål, bistå i forbindelse med kontroll mv.

Eirik har spesialfag innen offentlige anskaffelser. Han har i en årrekke vært juridisk rådgiver for stat, fylkeskommuner, kommuner og virksomheter eid eller kontrollert av ulike offentlige organ. Eirik har bistått ved en rekke etableringer og omorganiseringer av offentlig virksomhet, kommunesammenslåinger etc. Eirik har som rådgiver for ulike offentlige organ opparbeidet seg betydelig innsikt i de juridiske problemstillinger som er særlig relevante for offentlig sektor.

Eirik er en mye brukt kurs- og foredragsholder.

Eirik Bjørhusdal