Artikkel

Å snakke «flytende teknologi» er grunnlaget for fremtidens karrierer

Teknologi gjennomsyrer så å si alle sider ved livet – og jobben. Uten et sterkt kunnskapsgrunnlag for teknologi på arbeidsplassen blir det vanskelig å bidra til verdiskaping og utvikle seg profesjonelt.