Artikkel

På vei mot fremtidens arbeidsliv

Navigating the Future of Work

Er det mulig å peile næringslivet, individer og styresmakter inn på samme retning for arbeid i fremtiden?