Våre medarbeidere

Elisabeth Poverud Løland (i permisjon)

Deloitte Advokatfirma

Advokatfullmektig

Elisabeth Poverud Løland (i permisjon)

Elisabeth er advokatfullmektig hos Deloitte Advokatfirma AS og er tilknyttet firmaets GES avdeling (Global Employer Services). Elisabeth har spisskompetanse innenfor utlendingsrett, samt internasjonal skatterett. Hun bistår både private og offentlige klienter med juridisk rådgivning og har som et formål å finne praktiske løsninger for sine klienter. Elisabeth er oppnevnt som medlem i Lovutvalget for asyl- og utlendingsrett der hun utarbeider høringsuttalelser til departementene.

Elisabeth Poverud Løland (i permisjon)