Perspektiv

Fjorten-nitti

Kronikk

Rammer paragraf § 14-90 skattyterne for hardt?