Perspektiv

Markedssjefen 2.0

Sammenlignet med sine toppsjefkollegaers roller er rollen som markedssjef relativt ny, men det betyr ikke at rollen ikke har behov for å bli fornyet.