Våre medarbeidere

Grete Overland

Director / Advokat

Grete Overland

Dyre Halses gate 1A

7042 Trondheim

Norge

Vis på kart

Grete er advokat i Deloitte Advokatfirma Trondheim, spesialisert innenfor bedriftsskatterett og selskapsrett. Hun arbeider i det vesentligste med skattesaker og løpende rådgivning i tilknytning til omstruktureringer, herunder fusjon, fisjon og andre eierendringer. Hun yter dessuten bistand i forbindelse med arv/skifte.

Grete Overland