Våre medarbeidere

Heidi Lyngstad

Human Capital

Senior Manager

Heidi Lyngstad

Heidi er er Senior Manager i Deloitte og har lang erfaring som organisasjons- og lederutvikler. Hun er utdannet sosialantropolog og har dyp praktisk og teoretisk kompetanse på menneskers og gruppers utvikling og hva som skal til for å faktisk få til endring. Hun er spesielt opptatt av å få til tverrfaglig samarbeid på tvers av individer, grupper og organisasjoner for å løse komplekse utfordringer som ikke lar seg løse i siloer. Heidi har internasjonal kompetanse og har jobbet mye med kulturell intelligens og mangfoldsledelse.

Heidi Lyngstad