Perspektiv

Optimisme blant privateide bedrifter

Global Perspectives for Private Companies

Ny rapport fra Deloitte viser at selv om den internasjonale scenen preges av usikkerhet og spenning, er ledere av virksomheter i privat sektor positive.