Våre medarbeidere

Joakim Ottesen Kjær

Business Process Solution

Manager

Joakim Ottesen Kjær

Joakim har operasjonell erfaring fra ulike stillingen som Business Controller, finance og accounting manager og prosjektleder. Han har hatt ansvaret for å styre og koordinere selskap økonomifunksjon, inkludert budsjettering, rapportering og regnskap. Han har også god erfaring med kommunikasjon av økonomirelaterte temaer til interessenter, som kunder, leverandører og andre konsernselskap. Han har deltatt i prosjekter hvor økonomiavdelingen har stått ovenfor et behov for restrukturering og optimering, og har ledet avdelingen gjennom dette.

I tillegg til dette har han nyttig erfaring fra en periode som revisor. Her har han jobbet med interne kontroller, vurdering av regnskapsfunksjoner, verifisering av eiendels- og gjeldskontoer, vurderinger av kreditorer og generelle revisjons- og regnskapsmessige oppgaver. Han har opparbeidet seg erfaring fra å betjene både nasjonale og globale selskaper innen næringer som farmasi, eiendom, service, forbrukervirksomhet og varehandel.

I tillegg til den operasjonelle og faglige erfaringen har han erfaring innen ledelse gjennom å være oppdragsleder for andre konsulenter i deres oppdrag.

Joakim Ottesen Kjær