Artikkel

Tre undervurderte tema ved anskaffelse av ERP-systemer

Riktige vurderinger tidlig i et ERP-anskaffelsesprosjekt er avgjørende for en vellykket anskaffelse og implementering av en bærekraftig løsning.