Våre medarbeidere

Jan Riegels

Senior Manager

Jan Riegels

Jan har erfaring både som revisor og som leder av ulike økonomiavdelinger. Han har opparbeidet seg bred erfaring fra drift av økonomiavdelinger i utvikling, primært i prosjektorganisasjoner. Jan er utdannet coach noe som har vært en god grunnmur når han har jobbet operativt i krevende omstillingsprosesser. Erfaringen gjør at han vil være en god sparringspart for en økonomiavdeling i utvikling.

Noen eksempler på hva han har gjort de siste årene: 

  • Interim CFO for grossist innen dekkbransjen
  • Daglig leder og styremedlem i entreprenørvirksomhet
  • Leder av "shared service center"

Jan er resultatorientert, ansvarsfull, strukturert og en god relasjonsbygger som trives på lag med kollegaer.

Livsmotto:  "Det er menneskene som utgjør hjertet i organisasjonen"

Jan Riegels