Våre medarbeidere

Kjersti Bagle

Financial Advisory Forensic Services

Director

Kjersti Bagle

Kjersti jobber som Director i Forensic, enheten som jobber med granskninger og rådgivning innen forebygging av økonomisk kriminalitet. Hun er en erfaren prosjektleder og har over 20 års arbeidserfaring, hovedsakelig fra økonomiroller i næringslivet samt etterforskning i Økokrim. Hun har jobbet innen revisjon, regnskap og controlling, og har ledet økonomiteam både i Norge og i utlandet. I Økokrim jobbet Kjersti med etterforskning innenfor områdene hvitvasking, korrupsjon, underslag, økonomisk utroskap og bedrageri. Hun har også erfaring som aktors bisitter i retten.

I Deloitte jobber Kjersti med granskninger og forebygging av korrupsjon og hvitvasking. Kjersti bistår også selskaper med å identifisere og håndtere risiko som knytter seg til globale utfordringer innenfor korrupsjon, hvitvasking, bedrageri og andre typer økonomisk kriminalitet.

Kjersti Bagle