Artikkel

Mikrofinans – en alternativ finansiering av oppstartsvirksomheter

Hva er mikrofinansiering? I denne artikkelen ser vi nærmere på begrepet og hvordan mikrofinansiering kan hjelpe oppstartsvirksomheter.