Våre medarbeidere

Knut Paul Toftegaard

Tax & Legal | Deloitte Advokatfirma

Assosiert partner

Knut Paul Toftegaard

Erik Børresens allé 2

3015 Drammen

Norge

Vis på kart

Knut har 34 års erfaring med nasjonale og internasjonale merverdiavgiftsmessige forhold både fra offentlig og privat side med fokus på omfang av avgiftsplikt, og fradragsrett. Knut har inngående kunnskap om de ulike kompensasjonsordningene for mva innenfor idrett/ frivillig sektor og for kommuner og fylkeskommuner. Han var ansvarlig for oppbyggingen av Deloittes avgiftsavdeling og ledet den frem til 2010. Medlem i Advokatforeningens lovutvalg for merverdiavgift fra 2004 og ut 2011.

Knut Paul Toftegaard