Artikkel

NOx-avtalen 2018-2025

Ny tilslutning og viktige endringer

Alle virksomheter må tilslutte seg den nye NOx-avtalen 2018-2025 for å kunne påberope seg fritak fra NOx-avgift.