Våre medarbeidere

Magnus Flateland

Audit & Advisory

Manager

Magnus Flateland

Magnus er manager og statsautorisert revisor. Han er ansvarlig for Deloittes innovasjonsarbeid innen temaet blockchain og revisjon.

Magnus har lang erfaring som revisor og rådgiver innenfor flere bransjer blant annet varehandel, helse og telekommunikasjon. Han har også erfaring som regnskapssjef i internasjonalt konsern, jobbet med prosessforbedring til økonomifunksjonen i et stort norsk oljeselskap, jobbet i Deloitte sin fagavdeling under temaet revisjon og har i tillegg ekspertise med implementering av IFRS.

Magnus Flateland