Perspektiv

Fremtidens digitale sykehus

I løpet av de neste ti årene vil teknologi fullstendig endre helse og omsorg slik vi kjenner det i dag.