Våre medarbeidere

Morten Berg

Avdelingsleder Gran, Director

Morten Berg

Lidskjalvgutua 1

2750 Gran

Norge

Vis på kart

Morten Berg er director i Audit & Assurance

Han er leder for Deloitte Innlandet sitt avdelingskontor på Gran. Han startet sin karriere som revisor i 1987. Fra 2011 har han vært oppdragsansvarlig revisor i Deloitte.

Han har en bred og variert erfaring fra revisjon av små og mellomstore selskaper. Han har lang erfaring med bistand ved etablering og omstrukturering av selskap, bistand med og attestasjon av økonomisk rapportering. 

Morten Berg