Artikkel

Den sosiale virksomheten: Vil organisasjoner klare å sette mennesket i sentrum i en teknologidrevet verden?

Deloitte’s 2020 Global Human Capital Trends

Rapporten som i år lanseres for 10. år på rad, er verdens største og lengstlevende studie av HR og organisasjonsrelaterte tema. Den bygger på innsikt fra nesten 9 000 respondenter fra 119 land og presenterer og diskuterer strategiske tema som opptar organisasjoner på tvers av geografi og industri.