Våre medarbeidere

Øystein Garshol

Enterprise Technology & Performance

Director

Øystein Garshol

Øystein Garshol er direktør i Deloitte med mer enn 20 års erfaring som spenner seg fra utvikling til arkitektur og digital plattformtransformasjon. Han er lidenskapelig opptatt av kraften som ligger i skyen for å gjøre det mulig for team og virksomheter til å levere innovative løsninger mer effektivt til markedet og forstår omfanget av endringsreisen man må gjennom for å lykkes med dette.

Øystein Garshol